Marian Geling, de maatschappelijk ondernemer

even voorstellen

Inkleuring

Inleiding

Mijn manier van kijken en werken is vooral gevormd door mijn jarenlange leidinggevende en bestuurlijke ervaring in de fondsenwereld, op het terrein van (ouderen)zorg en welzijn, in de wereld van de kinderopvang, op het gebied van volkshuisvesting en in internationale samenwerking. Als antropologe met een bedrijfskundige achtergrond, kijk ik vooral naar hetgeen mensen samenbrengt en bindt en heb daarbij oog voor het tot stand brengen van duurzame relaties. Deze filosofie komt ook tot uitdrukking in het logo van mijn bedrijf, het I-tjing teken voor duurzaamheid. Sinds 2000 werk ik als zelfstandig adviseur op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn. Het accent ligt op het ontwikkelen van sociale projecten met een ondernemende insteek.

Opdrachtgevers zijn Stichting Prokkel, Spectrum, de Passerel, IF, Fonds verstandelijk gehandicapten, Coalitie voor Inclusie, Fontys Hogeschool, LFB maar ook gemeenten, lokale welzijnsinstellingen, vrijwilligerscentrales en koepelorganisaties van patiënten- en ouderenorganisaties.

Werkzaamheden zijn
- ontwikkelen en uitvoeren van projecten: van idee via concept naar activiteit
- monitoren van projecten
- evalueren van projecten
- coachen van projectleider
- begeleiden van subsidie aanvragen

- geven van trainingen en workshops

- organiseren van bijeenkomsten en congressen, van idee tot uitvoering

Aandachtsgebieden zijn
- senioren
- vrijwilligers
- mensen met een (verstandelijike) beperking en/of autisme
- kinderen
- fondsen
- maatschappelijke participatie

 

Geregistreerd als erkend opleider in het CRKBO register

Samenwerken

Veel opdrachten komen tot stand in samenwerking met anderen. Ook het ontwikkelen van ideeën gebeurt vaak tijdens gesprekken, door lezen en verbindingen te leggen. Ideeën genoeg, maar niet altijd voldoende capaciteit om ze uit te voeren.

 

Daarom is samen met een aantal andere zelfstandig ondernemers de website Het Netwerkhuis opgezet www.hetnetwerkhuis.nl 

 

Verschillende expertises worden daarin samengebracht, zodat er zo optmiaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en ervaring. En daar vaart u als opdrachtgever wel bij.